فرمت فایلهای ارسالی برای ضبط صدا

فرمت متن ارسالی جهت ضبط توسط فارسیکام

متنهای مورد نظر شما جهت ضبط باید با فرمتهای زیر ارسال گردد.
1. فایل MS-WORD 2003 و بالاتر
2. فونت Times New Roman
3. اندازه فونت 14 معمولی
4. رعایت قوانین نگارشی
 

فرمت ارسال نمونه صدا

در صورتی که مایلید نمونه صدای خود را برای ما ارسال کنید، این صدا باید با فرمتهای زیر ارسال گردد.
1. فایل با فرمت WAV باشد
2. فایل صدا باید با فرمت 8Khz, 8Bit و Mono باشد.
3. نام فایل باید حاوی نام شما و شماره تلفنتان باشد.


چنانچه در این زمینه مایل به همکاری با ما هستید ، لطفا برای ارسال نمونه صدای خود اینجا کلیک کنید.