صدای انتظار عبارت از صدایی که می تواند موزیک و یا صدایی باشد که در آن موزیکی با صدای یک گوینده به اصطلاح میکس شده باشد .

هدف اولیه از تولید این موزیک انتظار عبارت است از پر کردن فاصله زمانی که می تواند در سکوت بگذرد . مثل زمانی که شما با فردی تماس می گیرید و چند ثانیه ای مجبورید پشت خط منتظر بمانید و در این فاصله هیچ کلامی بین شما و ایشان رد و بدل نمی گردد.

در این فاصله زمانی موزیک انتظار به حفظ ارتباط شما با تلفن کمک به سزایی خواهد نمود.

البته باید گفت که می توان موزیک انتظار را به گونه ای هدفمند هم تولید نمود مثل موزیکی که با صدای گوینده ای میکس شده باشد که به تبلیغ محصولات و یا خدمات سازمان شما پرداخته و درواقع از این فرصت کوتاه برای پخش آگهی تبلیغاتی و جذب مشتری استفاده نماید.

در صورت نیاز به ضبط صدای انتظار مورد نیازتان و یا برای ارائه خدماتی دیگر نظیر ارسال نمونه صدای خود و سایر خدمات بیان شده در این سایت اینجا کلیک کنید.