به عبارتی ساده تر می توان گفت که صندوق صوتی (VoiceMail) همان منشی تلفنی بوده که از امکانات و خصوصیات برتری برخوردار می باشد.
مهمترین امتیاز صندوق صوتی عبارت است از کاستن میزان ترافیک تماس های تلفنی و پیشگیری از تماس های مکرر در صورت عدم دسترسی به فردی که با آن تماس گرفته ایم به صورت شبانه روزی و 24 ساعته.
از جمله ویژگی های خاص صندوق صوتی می توان به این چند مورد اشاره نمود:
– انتقال پیغام و به عبارتی ارجاع آن به افراد دیگر
– تعریف پیغام خوش آمدگویی
– امکان تعریف مدت زمان مشخص برای هر پیغام
– امکان مطلع شدن از زمان دقیق تماس ها
– امکان دریافت شماره تماس گیرنده (caller ID )

ما برای ارائه یک صندوق صوتی با کیفیت آماده سرویس دهی در زمینه ضبط صداهای مورد نیاز شما برای صندوق صوتی تان می باشیم.

درصورت تمایل به ارائه خدمات از سوی ما ویا برای ارائه خدماتی دیگر نظیر ارسال نمونه صدای خود و سایر خدمات بیان شده در این سایت اینجا کلیک کنید.