اگر چنانچه تبلیغات تلفیقی باشد از احساسات فرح بخش ، واقعیت گرایی ، اطلاع رسانی ، بیان یک موضوع منطقی و قابل قبول عقل سلیم انسانی ، در این صورت از بیشترین تاثیر بر شنونده برخوردار خواهد شد. تبلیغات صوتی صدای یک گوینده خوب همراه با موزیک ، خود به تنهایی ابزاریست قدرتمند برای اطلاع رسانی و بیان واقع گرایانه ویژگیهای خدمات یا محصولات و آن هم به گونه ای زیبا و شیوا.
تبلغات صوتی به ویژه زمانی که با موسیقی همراه باشد چندین اثر مهم را بر شنونده خواهد گذاشت:
1- قابلیت به خاطر سپردن
2- سرگرم کنندگی
3- جذابیت
4- ایجاد یک ساختار ذهنی ریتمیک و منظم از موضوع مورد تبلیغ در ذهن شنونده
شما می توانید زمانی که مشتریان شما در آنسوی خط منتظر برقراری ارتباط با سازمان شما هستند را به پخش این تبلیغات اختصاص دهید. چرا که زمان انتظار خود بهترین و تاثیرگذارترین زمان برای جذب مشتریان و ارباب رجوعان شما می باشد. و این درست مثل زمانیست که شما مشغول تماشای یکی از حساسترین صحنه های فیلمی باشید سپس یک آگهی تبلیغاتی برای شما پخش خواهد شد.

چنانچه در این زمینه مایل به همکاری با ما هستید ، لطفا برای تهیه و تنظیم آگهی تبلیغاتی تلفنی خود ، ارسال نمونه صدای خود و سایر خدمات بیان شده در این سایت اینجا کلیک کنید.