معرفی کاربردی ترین نرم افزارهای ویرایش صدا

معرفی کاربردی ترین نرم افزارهای ویرایش صدا

در حالیکه این روزها همه جا صحبت از افکت های تصویری و فشرده سازی فایل های ویدئویی در میان است.اهمیت صوت در القای احساسات مختلف به بیننده و شنونده کمتر مورد توجه قرار می گیرد.در صورتیکه این نکته مخصوصا در

بهینه سازی زمان و انرژی با پیامهای انتظار تلفنی

بهینه سازی زمان و انرژی با پیامهای انتظار تلفنی

امروزه “بهره وری” یکی از مباحث حائز اهمیت در امور تجاری به شمار میرود . غالب تجار سعی در  ذخیره منابع ویژه بهره وری  مرتبط با نوع فعالیت تجاری خود دارند. زمان یکی از مهمترین منابع بهره وری هر نهاد

دو اصل بنیادین گویندگی

دو اصل بنیادین گویندگی

چند نکته کلیدی در مورد شرایط اولیه گویندگیبرای یک گوینده رعایت2 اصل از الزامات است:اصل نخست: مطالعهو اما چرا مطالعه برای یک گوینده حائز اهمیت است و اساسا نداشتن مطالعه کافی چه پیامد هایی برای وی به همراه دارد؟1-    غلط